Velkomen ombord på Bjørnefjordens dronning, M/S Midthordland

Me ynskjer alle besøkande velkomen til våre heimesider. Her kan ein finna nærare informasjon om M/S Midthordland, og kva me kan tilby av tenester med tanke på turer, arrangement, o.l.

Båten er svært veleigna til blant anna:

  • Konferansar
  • Blåturar
  • Kick-off-arrangement
  • Bryllaup, med vigsel ombord
  • Festivalar
  • Fødselsdagsfeiring
  • Slektsstemne
  • Sightseeing
  • Og mykje anna

Skulle det vera trong for ytterlegare informasjon om M/S Midthordland, eller om vår verksemd, er det berre å ta kontakt. Det same er du velkomen til å gjera dersom du ynskjer pris på tur/arrangement. Du kan ta kontakt anten via e-post eller på mobiltelefon 90 89 83 03.